Social media plan – Hoe schrijft u dit?

Social Media PlanSocial media kan van toegevoegde waarde zijn voor uw bedrijf. De kans dat het ook voor uw bedrijf meer business kan genereren is erg groot. Bij het opstarten van een bedrijf is het normaal dat u een ondernemingsplan schrijft, voor het bepalen van een marketingstrategie schrijft u een marketingplan en voor het invoeren van een nieuw systeem (kassa, crm, etcetera) schrijft u een implementatieplan. Een kenmerk van al deze plannen is, dat het de kans op het behalen van het doel vergroot. Aangezien het bereik van social media groot is, is het schrijven van een social media plan minstens net zo belangrijk als het schrijven van elk voorgenoemd plan!

Social media plan: De opbouw

De opbouw van het social media plan is net als elk ander plan. Het bevat de volgende onderdelen:

 1. De inleiding
 2. De analyse
 3. De confrontatie
 4. De conclusie
 5. Het implementatieplan

Wat zijn de kenmerken van deze onderdelen in een social media plan? U leest het hieronder.

Social media plan deel 1: De inleiding

Ten eerste bevat het social media plen een inleiding. Zoals u al eerder kon lezen bevat de inleiding van het social media plan de achtergrond van het bedrijf en de reden van het plan. De belangrijke kenmerken van de inleiding van uw social media plan zijn:

 • Wat is de huidige strategie van uw bedrijf?
 • Welke doelen heeft u met het inzetten van social media?
  Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  • Branding
  • Traffic genereren voor uw website
  • Betere positie in de zoekresultaten
  • Input van je klanten krijgen
  • Een verbreding van uw huidige klantenservice

Social media plan deel 2: De analyse

Het tweede onderdeel van uw social mediaplan zal een analyse bevatten. Om succesvol te zijn op social media is het belangrijk dat u weet wat uw doelgroep verwacht als u actief wordt op social media. Natuurlijk is het daarnaast belangrijk hoe uw concurrenten op dit moment deze behoeften al vervullen en waar u zelf staat. Door deze twee te vergelijken kunt u tot de juiste inzichten komen om later tot een juiste conclusie te komen. Allereerst moet u natuurlijk bepalen wat en wie u gaat analyseren, dus wie is uw doelgroep en wie zijn uw concurrenten? Als u weet wie uw doelgroep is en wie uw concurrenten zijn, dan kunt u deze twee groepen onderzoeken. U begint bij de doelgroep en onderzoekt daarna uw concurrenten:

 • Wat verwacht uw doelgroep van u? (natuurlijk gericht op het behalen van uw doel binnen social media)
  • Kwalitatief onderzoek door één van de volgende methoden:
   • Groepsdiscussie
   • Of één op één (diepte-)interview
  • Kwantitatief onderzoek door één van de volgende methoden:
   • Enquête
    • Online
    • Of op papier
    • Of via telefoon

Afnemersanalyse

Het kwalitatief onderzoek doet u om input te verzamelen voor uw kwantitatief onderzoek. Doordat u in een groepsdiscussie en in een interview de respondenten veel kunt laten vertellen, krijgt u hier veel informatie. Wat willen de mensen nu precies en wat is de motivatie hierachter? Belangrijk hierin is dat u de respondenten laat praten en zelf vooral het gesprek stuurt (zodat de respondenten vertellen over de onderwerpen waar u informatie over wilt). U vergaart hier de informatie en filtert deze, zodat u in grote lijnen weet wat uw doelgroep wilt. Selecteer de informatie die u het meeste hoort en die het beste onderbouwd is en onderzoek in uw kwantitatief onderzoek (een enquête) of de rest van de doelgroep het hier mee eens is. Het kwantitatief onderzoek geeft de uiteindelijke uitkomst en laat zien wat uw doelgroep van u verwacht.

Concurrentieanalyse

Hierna analyseert u uw concurrenten. Hoe vervullen uw concurrenten de verwachtingen en de behoeften van uw klant (die u heeft onderzocht) binnen social media? Welke vormen van media gebruiken zij en hoe zetten zij deze in? U beschrijft dit tot in detail en verdeelt dit in punten waarin zij goed zijn en waarin zij minder goed zijn.

Interne analyse

De laatste analyse is de interne analyse. Wat doet u er op dit moment aan om de eerder gevonden verwachtingen en behoeften van de doelgroep te vervullen? Wat doet u nog niet?
In dit onderdeel zet u de eerder onderzochte onderdelen tegenover elkaar. U gebruikt hiervoor een SWOT analyse. SWOT staat voor: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. De strengths (sterktes) en weaknesses (zwakten) heeft u reeds onderzocht in de interne analyse en de opportunities (kansen) en threats (bedreigingen) heeft u in de concurrentie- en doelgroepanalyse. U zet deze in 4 kwadranten tegenover elkaar zoals u kunt zien in de volgende afbeelding:

SWOT Social Media Plan

Social media analyse

In dit onderdeel onderzoekt u hoe de verschillende social media u kunnen helpen bij het nastreven van uw doel(en). Elk social media netwerk heeft haar eigen kenmerken. Hieronder hulpmiddelen voor het bepalen van de voor- en nadelen van de verschillende sociale media voor uw organisatie:

Social media plan deel 3: De confrontatie

In de confrontatie gebruikt u de SWOT en zet u de ‘strengths’ en de ‘weaknesses’ tegenover de ‘opportunities’ en de ‘threats’. U geeft aan hoe goed u de twee kunt combineren door een waarde tussen -3 en +3 te geven aan een snijvlak van twee factoren. Zie het voorbeeld:

Social Media Plan Confrontatie Matrix

De waarden die u toekent aan de verschillende snijvlakken zijn als volgt te definiëren:

 • Zeer gunstig effect = antwoord +3
 • Gunstig effect = antwoord +2
 • Matig gunstig effect = antwoord +1
 • Geen effect of relatie te herkennen = antwoord 0
 • Matig ongunstig effect = antwoord -1
 • Ongunstig effect = antwoord -2
 • Zeer ongunstig effect = antwoord -3

De confrontatiematrix moet uiteindelijk duidelijkheid bieden op deze vier vragen. Hoe kunnen…:
…sterke punten ingeschakeld worden om op kansen in te spelen?;
…sterke punten ingeschakeld worden om bedreigeingen af te weren?;
…zwakke punten dusdanig versterkt worden om op kansen in te spelen?;
…zwakke punten dusdanig versterkt worden om bedreigingen weerstand te bieden?

De belangrijkste punten om hieruit mee te nemen zijn logischerwijs +3 en -3 en daarna +2 en -2. Als deze punten helemaal op orde zijn, dan kunt u natuurlijk werken aan de overige punten. Maar hierin valt de meeste winst te behalen. U beschrijft in dit plan de antwoorden op de vier vragen die hiervoor zijn genoemd.

Social media plan deel 4: De conclusie

In dit onderdeel geeft u aan of het doel dat u wilt bereiken met social media daadwerkelijk behaald kan worden. Natuurlijk staat hier ook in waarom u dit kunt bereiken of waarom niet. Omdat u dit in de voorgaande onderdelen heeft onderzocht kunt u dit gebruiken als onderbouwing voor de conclusie. Als de conclusie is dat uw doel te behalen is, dan schrijft u hierna een implementatieplan. Als uw doel niet te behalen is, dan stopt u hier en investeert u er geen tijd meer in aangezien dit verloren tijd zal zijn. Verder beschrijft u waar u aan moet werken, de input hiervoor haalt u uit de analyses en de confrontatie.

Social media plan deel 5: Het implementatieplan

Het laatste onderdeel is het implementatieplan. Als uw conclusie is dat uw doelen te behalen zijn, dan beschrijft u hier hoe u deze gaat behalen. U kunt hierin een planning maken en richtlijnen opstellen voor het gebruik van social media. Natuurlijk gebruikt u als input de confrontatie en de conclusie.De volgende punten moeten er in ieder geval in voorkomen:

 • Beschrijf wat er moet gebeuren naar aanleiding van de confrontatie, dit heeft u in de conclusie al beschreven.
 • Welke social media gaat u inzetten?
 • Welke richtlijnen gelden voor de social media?
 • Naar welk doel streeft u met welk medium?
  • Wat zijn de richtlijnen per medium?
  • Welke doelgroep spreekt u met welk medium aan?
 • Welk soort berichten gaat u plaatsen?
 • Wanneer plaatst u berichten? (zie: Marketingfacts)
 • Hoe vaak plaatst u berichten?

Maak voor het implementatieplan ook een planning:

 • Gebruik mijlpalen; Wanneer wilt u doelen en subdoelen bereikt hebben?
 • Schrijf exact op hoe u deze doelen gaat behalen
 • Werk dit zo specifiek mogelijk uit, er mag geen verwarring ontstaan
 • Beschrijf de doelen en taken volgens de SMART formulering

Hierna volgt natuurlijk de implementatie. Zorg ervoor dat iedereen die betrokken is weet waarom u het doet en hoe u het doet, alleen op deze manier zult u de beste resultaten terugzien. Het implementeren van het plan zal natuurlijk de meeste tijd kosten, maar door dit plan maakt u er hapklare stof van en maakt u de implementatie een stuk makkelijker!

Bronnen: www.confrontatiematrix.nl, www.opticomm.nl, www.strategischmarketingplan.com, www.twittermania.nl, www.marketingfacts.nl, www.marketing4results.eu

Area Stores Manager i.o. BAS Group (iCentre)
Ik ben na 6 jaar werkzaam geweest te zijn in Retail, ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Ik zou graag aan de slag gaan in het volgende: Reclame, Retail Management, Account Management, Sales Management, Project Management of Verkoop.
Share Button
Geplaatst in E-business, Social Media Getagd met , , , , ,
 • Arwin Wijnschenk

  Hi Hugo,

  Tijd voor een opdracht?
  Gr Arwin Wijnschenk
  Solva people counting
  0204090651